You are here

Ընդհատված ծառայության վերականգնման համար անհրաժեշտ ժամանակահատված

1.Բողոք/ահազանգը ստանալուց հետո հնարավորինս սեղմ ժամկետներում (որպես կանոն 1 (մեկ) օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 5 (հինգ) օրվա ընթացքում.